Rozvoj agrárního trhu v podmínkách EU a návazně na Slovensku

Rozvoj agrárního trhu v podmínkách EU a návazně na Slovensku je ovlivňován společnou zemědělskou politikou, která funguje již více než 40 let. Předmětem SPP na začátku jejího fungování bylo udržení a cílevědomé rozvíjení na bázi udržitelného zemědělství.

Rozvoj agrárního trhu v podmínkách EU a návazně na Slovensku
Rozvoj agrárního trhu v podmínkách EU a návazně na Slovensku

Od roku 1992 se realizuje nová SZP, jelikož reformy z konce 80. let byly málo účinné. Důsledky reformy SZP se projevily zejména tím, že trhy nabyly jistou rovnováhu, snížily se veřejné zásoby, zejména zásoby obilí, hovězího masa. Ceny výrobců se přiblížili světovým cenám a to hlavně vlivem snížení intervenčních cen, také se zvýšil průměrný příjem farmářů.

snížení intervenčních cen
snížení intervenčních cen

Ostatní reforma SZP, tzv. Fischlerova reforma z roku 2003, přesunula důraz z podpory rozsahu zemědělské výroby na podporu rozvoje venkova. Reforma z roku 2003 zavedla ve starých členských zemích nový systém jednotné platby na farmu, se zrušením svázanosti podpory s výrobou. Byl také stanoven strop výdajů určených na přímé platby a tržní opatření v období let 2007 a 2013 maximálně na úrovni výdajů v roce 2006 plus 1% navýšení z důvodu inflace za rok. Reforma zavádí také přesun ušetřených prostředků na financování opatření na podporu rozvoje venkova. Na kompenzaci ztráty příjmu, v důsledku přechodu na jednotnou platbu a modulaci, se budou na některé plodiny vyplácet dodatkové platby. To neplatí pro nové členské země, jejichž výše přímých plateb podléhá režimu přechodného období.