Sdružené zdravotnické zařízení Krnov

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

I. P. Pavlova 552/9, 79401
Krnov, Pod Bezručovým vrchem
Zajištění lůžkové, ambulantní i následné péče v oborech ARO, interna, chirurgie, neurologie, ortopedie, gynekologie a pediatrie.
Nemocnice poskytuje ústavní a ambulantní základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči včetně preventivních opatření ve své spádové oblasti.
Od roku 1991 fungovala jako Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace a 1. ledna 2003 se stala příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov je složeno ze čtyř areálů, a to z Nemocnice Krnov, Nemocnice Města Albrechtice, Léčebny dlouhodobě nemocných Města Albrechtice a Oddělení ošetřovatelské péče Dvorce.
Historie
První nemocnice ve městě byla otevřena v roce 1869 a měla kapacitu 12-20 lůžek. Městská Jonasova nemocnice byla v provozu až do roku 1912, kdy byla provedena kolaudace nové budovy nemocnice.

Nová budova se plánovala od roku 1904 až do roku 1907 a první stavební práce byly započaty až v roce 1909. Slavnostně byla otevřena 1. srpna 1912. Ještě téhož roku získala označení „Veřejnoprávní nemocnice města Krnova Knížete Johanna II. z Liechtensteinu“. Označení si udržela až do vzniku Československa.

V roce 1945 byla původní budova nemocnice doplněna o pavilón porodnice. Následně se stala součástí Okresního ústavu národního zdraví Bruntál. V roce 1975 byl postaven internát pro ubytování pracovníků nemocnice. V roce 1983 byla postavena budova ARO-JIP jako přístavba hlavní budovy. Mezi roky 1987-88 byla zrekonstruována budova patologie a v roce 1989 byl zprovozněn nový stravovací provoz.

Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 251/2018 ze dne 18.5.2018 platné do 6.10.2020
Laboratorní diagnostika v odbornostech klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, alergologie a klinická imunologie, hematologie, imunohematologie, transfuzní služba včetně sdílených vyšetření a odběr primárních vzorků

Opavská nemocnice má nový supermoderní pavilón

Opavská nemocnice má nový supermoderní pavilón

Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava 1, okr. Opava

Zajišťuje zdravotní péči pro téměř 180 tisíc obyvatel. Pacientům nabízí komplexní spektrum zdravotní péče na 24 odděleních a 55 odborných ambulancích včetně ústavní lékárny. Pro pacienty je k dispozici 540 lůžek se stálým provozem. Je držitelem certifikátu akreditovaného zdravotnického zařízení.

Opavská nemocnice vznikla roku 1900 a během druhé světové války byla kvůli bombardování výrazně poškozena.
Opavská nemocnice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem se stal Moravskoslezský kraj. Nemocnice leží v Olomoucké ulici a jejím ředitelem je Ladislav Václavec. Mezi poslání a hodnoty nemocnice patří poskytování bezpečné a kvalitní péče a služeb ve své spádové oblasti a také zvyšování kvality a bezpečnosti této péče. Nabízí 650 lůžek.

Historie nemocnice
První špitál existoval v dnešní Opavě už ve 14. století, postupně vznikaly další. Roku 1894 pak byl schválen návrh na zřízení nové nemocnice v Olomoucké ulici. Dosavadní nemocniční zařízení totiž už nebyla dostačující, a to z pohledu provozního i kapacitního.