Mám na hypotéku nárok?

Podmínky na žadatele o hypotéku na Slovensku jsou následující:

musí jít o fyzickou osobu, občana ČR nebo i cizince (některé banky vyžadují trvalý pobyt na SR);
věk od 18 do 61 let;
k datu splatnosti hypotéky nesmí mít žadatel více než 65 let;
V některých případech mohou být věkové podmínky při konkrétních typech úvěrů stanovené bankami odlišně.

Mám na hypotéku nárok?
Mám na hypotéku nárok?

V případě, že se jedná o manžele, kteří mají společný majetek, je podmínkou poskytnutí hypotéky společná žádost. Důvodem je zejména předcházet problémům v případě, kdyby manželé neplatili ve předem určených splátkách a také ujištění se, že oba manželé vědí o poskytnutém úvěru.

Základním kritériem je pochopitelně i schopnost splácet žádanou hypotéku. Banky při posuzování tohoto kritéria vycházejí z příjmu žadatele a výše vypočtené splátky.