Zachraňte oceány od hromad plastů

Jediná globální operace čištění oceánu, která zastavuje zaplacení oceánů plasty u zdroje.

Problém
Až 90% znečištění oceánu plastem začíná na pevnině a vstupuje do oceánu při vyústění řek.
Nadměrná výroba a nadměrná spotřeba plastů na jedno použití a absence recyklační infrastruktury v rozvojových zemích vytváří krizi.
Plasty se hromadí na zemi, když zaprší povodně povodně odplaví plasty do řek a kanálů, které ho odnesou do oceánu.