Výzva poslankyním a poslancům k hlasování PRO vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy

V nadcházejících dnech dojde k hlasování o tom, zda naši zem bude nadále devastovat pětidemoliční vláda, nebo zda poslanci splní svůj slib a budou hlasovat ve prospěch České republiky a nikoliv stranických sekretariátů a jejich chlebodárců kteří je skrytě řídí. Pojďme společně vytvořit na poslance v našich regionech tlak a dát jim jasně najevo, že za své hlasování ponesou plnou osobní odpovědnost!