Vedlejší účinky léků podávaných při ADHD

Jak mohou psychiatrické léky zabýt vaše dítě

Sebevražda je hlavní komplikací po vysazení Ritalinu a podobného na amfetaminu založeného léku. ( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III-R), American Psychiatric Association, Washington, D.C., 1987, p. 136) (

Diagnostický a statistický manuál)

DVD Diagnostický a statistický manuál
DVD Diagnostický a statistický manuál

 

Popis – DVD Diagnostický a statistický manuál

Má 943 stránek a obsahuje 374 duševních “poruch”.

Je základem pro uvádění duševních poruch do Mezinárodní klasifikace nemocí, která se používá po celém světě. A i když neváží ani 2,5 kilogramu, jeho vliv zachvátil všechny části naší společnosti: naše vlády, naše soudy, naši armádu, naše média a naše školy.

Jeho pomocí mohou psychiatři prosazovat psychiatrické dopování, brát nám naše děti a dokonce naše nejcennější osobní svobody. To je psychiatrický Diagnostický a statistický manuál duševních poruch, mašinérie, která řídí 330 miliard dolarový psychiatrický průmysl.

Ale dá se DSM jakkoli prokázat? Nebo to není nic víc než komplikovaný pseudovědecký podvod?

Od autorů vysoce oceněných dokumentárních filmů Peníze s cejchem smrti, Marketing šílenství a Smrtelný omyl přichází šokující pravda za nejsmrtonosnějším podvodem psychatrie.

Tato zpráva je přehledem vedlejších účinků běžných psychiatrických léčiv a zahrnuje informace o varováních, studiích a dalších výstrahách regulační agentury pro léčivé přípravky zprávy, které se nemusí objevit v informacích o balení léčiv. Pro další informace najdete v referenci lékařů, který najdete na adrese http://www.pdrhealth.com.
Mohlo by být nebezpečné okamžitě přestat brát psychiatrická léčiva, protože potenciálních významných vedlejších účinků z vysazení. Nikdo by neměl přestat brát žádné psychiatrický lék bez rady a pomoci kompetentního lékaře.

Občanská komise za lidská práva (Citizens Commission on Human Rights) při demonstraci ve Vídni v roce 2019
Občanská komise za lidská práva (Citizens Commission on Human Rights) při demonstraci ve Vídni v roce 2019

CCHR (Občanská komise za lidská práva) nenabízí lékařskou radu ani doporučení. Informace v této publikaci je nabízena jako veřejná služba. Některé ze zahrnutých značek drog se týkají zemí mimo USA.

Vedlejší účinky běžných psychiatrických léků