Primitivní technologie: Pec a komínová pec

Primitivní technologie: Pec a komínová pec

O tomto videu:
Video z experimentální pece, kterou jsem postavil a která funguje přirozeným tahem a používá jako palivo uhlí. Pec spaluje palivo na roštu pro maximální plochu vstupu vzduchu. Komín připojený k peci je vysoký 2 m nad úrovní terénu. Jáma je 25 cm krychlová a leží pod úrovní terénu. Celá stavba trvala asi 2 týdny.