Národní dálniční společnost na Slovensku

vznikly jsme v roce 2005 a našim 100% akcionářem je stát

působíme po celém Slovensku, kde zaměstnáváme více než 1500 lidí

Připravujeme a stavíme dálnice
Správu přípravy a majetkoprávních vypořádání realizuje Národní dálniční společnost i prostřednictvím regionálních Investičních oborů. Mnohé procesy v oblastech projektování, výkupů pozemků, výstavby a dozorování staveb se uskutečňují v úzké spolupráci s dodavatelskými subjekty na základě kontraktů, které jsou výsledkem veřejných zakázek.

Spravujeme a udržujeme dálnice
Provoz dálnic zajišťujeme prostřednictvím 15 středisek správy a údržby, které jsou situovány v blízkosti dálnic. Přímo v regionu zajišťují správu a jejich počet se rozšiřuje v závislosti na dokončování nové infrastruktury. Střediska správy a údržby dálnic a rychlostních silnic zajišťují současně i smluvní výkony na infrastruktuře patřící jiným správcem. Přidanou hodnotou služeb, které střediska vykonávají je i bezplatná služba pro motoristy Dálniční patrola.

zpoplatňovat dálnice
Za účelem rozvoje silniční infrastruktury zpoplatnit dálnice a rychlostní silnice. Příjem ze zpoplatnění je příjmem Národní dálniční společnosti, která ho využívá do budoucích investic.