Ministerstvo obrany Velké Británie

Ministerstvo obrany je útvar britské vlády zodpovědný za realizaci obranné politiky stanovené vládou Jejího Veličenstva a sídlem britských ozbrojených sil .

Britské Ministerstvo obrany uvádí, že jeho hlavním cílem je bránit Spojené království Velké Británie a Severního Irska a jeho zájmy a posilovat mezinárodní mír a stabilitu. S pádem Sovětského svazu a koncem studené války Britské Ministerstvo obrany nepředpokládá žádnou krátkodobou konvenční vojenskou hrozbu. Jako hlavní hrozbu britským zájmům spíše označuje zbraně hromadného ničení, mezinárodní terorismus a státy, které selhaly. Britské Ministerstvo obrany také řídí každodenní chod ozbrojených sil, pohotovostní plánování a zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany.

Během dvacátých a třicátých let 20. století britští státní úředníci a politici, kteří se zpětně analyzovaly během první světové války výkon státní správy, dospěli k závěru, že je zapotřebí větší koordinace mezi třemi službami, které tvořily ozbrojené síly Spojených států Království – královské námořnictvo , britská armáda a královské letectvo. Formování sjednoceného ministerstva obrany bylo odmítnuto koaliční vládou Davida Lloyda George v roce 1921; ale výbor náčelníků štábu byl vytvořen v roce 1923, pro účely koordinace mezi úřady. Během třicátých let kdy se stalo předmětem zájmu přezbrojení, Stanley Baldwin vytvořil pozici ministra pro koordinaci obrany. Lord Chatfield zastával funkci až do pádu Neville Chamberlainovy vlády v roce 1940; jeho úspěch byl omezen jeho nedostatečnou kontrolou nad existujícími odděleními služeb a jeho omezeným politickým vlivem.

Winston Churchill při formování své vlády v roce 1940 vytvořil úřad ministra obrany, aby vykonával ministerskou kontrolu nad náčelníky výboru zaměstnanců a koordinoval záležitosti obrany. Post byl držen předsedou vlády dne až do vlády Clementa Attlee zavedl zákon ministerstva obrany z roku 1946 (viz Ministerstvo obrany (1947–64) ). Od roku 1946 byly tři posty ministra války, prvního lorda admirality a ministra pro vzduch formálně podřízeny novému ministrovi obrany, který měl místo v kabinetu. Zmínění tři ministři služeb – Admiralita, Válka, Vzduch – zůstali v přímé provozní kontrole svých příslušných služeb, ale přestali se účastnit vlády.

Od roku 1946 do roku 1964 pět ministerstev zahraničních věcí dělal dílo moderního ministerstva obrany: na admirality , na ministerstvu války , na ministerstvu letectví , na ministerstvu letectví a dřívější formu ministerstva obrany. Tato oddělení se sloučila v roce 1964; obranné funkce ministerstva zásobování letectví se sloučily s ministerstvem obrany v roce 1971.