Krásná fotka přírody

Krásná fotka přírody

Krásná fotka přírody
Krásná fotka přírody

Příroda znamená v nejužším významu slova volně žijící ekosystém s určitou mírou biodiverzity, v širším pojetí pak může znamenat celou biosféru, či dokonce hmotný svět (fysis), tedy předmět zájmu přírodních věd.