HLAS PRO HUMANITU ZVIDITELŇUJE PSYCHIATRICKÉ ZNEUŽÍVÁNÍ NA UKRAJINĚ S ANTONEM A ANASTASIIÍ

Ukrajinský psychiatrický průmysl každoročně získává přes 2 miliardy dolarů tím, že zbavuje občany svého státu zákonných práv a vystavuje je zneužívání a porušování lidských práv v léčebných zařízeních po celé Ukrajině.

Anton Batalin a Anastasiia Vilinskaya
Anton Batalin a Anastasiia Vilinskaya

Anton Batalin a Anastasiia Vilinskaya, že odhalují tato zvěrstva, která se maskují jako léčba, s cílem zabránit pokračování těchto událostí. Jejich obhajoba vedla k dosažení větší právní ochrany a rozšíření práv pacientů pro všechny Ukrajince.

PRŮKOPNÍCI CCHR NA UKRAJINĚ ANTON BATALIN A ANASTASIIA VILINSKAYA vytrvale odhalují psychiatrické zneužívání po celé Ukrajině. Vytvářeli spojenectví s ministerstvem zdravotnictví, národním protikorupčním úřadem a největší světovou mezivládní bezpečnostní organizací a vyhráli rozhodnutí Ústavního soudu, které stanovilo rozsáhlou reformu zákonů o duševním zdraví na Ukrajině. "Když jsme si uvědomili, že lži psychiatrie jsou neuvěřitelné, sami jsme viděli, že je naší povinností ukázat, co se děje právě teď v moderní společnosti. ... Jakmile ostatní lidé pochopili pravdu o psychiatrii, okamžitě nám začali pomáhat." A potom nás nic nemůže zastavit! “
PRŮKOPNÍCI CCHR NA UKRAJINĚ ANTON BATALIN A ANASTASIIA VILINSKAYA vytrvale odhalují psychiatrické zneužívání po celé Ukrajině. Vytvářeli spojenectví s ministerstvem zdravotnictví, národním protikorupčním úřadem a největší světovou mezivládní bezpečnostní organizací a vyhráli rozhodnutí Ústavního soudu, které stanovilo rozsáhlou reformu zákonů o duševním zdraví na Ukrajině. „Když jsme si uvědomili, že lži psychiatrie jsou neuvěřitelné, sami jsme viděli, že je naší povinností ukázat, co se děje právě teď v moderní společnosti. … Jakmile ostatní lidé pochopili pravdu o psychiatrii, okamžitě nám začali pomáhat.“ A potom nás nic nemůže zastavit! “
ANTON BATALIN AND ANASTASIIA VILINSKAYA
ANTON BATALIN AND ANASTASIIA VILINSKAYA

 

ANTON BATALIN AND ANASTASIIA VILINSKAYA
ANTON BATALIN AND ANASTASIIA VILINSKAYA

 

O ANTON BATALINU
Anton Batalin, je rodák sovětského Ruska a ukrajinský občan, který ztratil svojí matku v důsledku psychiatrickému zneužívání. Poté, co objevil Občanskou komisi pro lidská práva (CCHR), která se zavázala vyšetřovat a odhalovat porušování lidských práv v oblasti duševního zdraví, si uvědomil, že tragédie případu jeho matky nebyla izolovaným případem, ale jedním z mnoha které se udály na Ukrajině. Ve spolupráci s Anastasiií založil ukrajinskou pobočku CCHR, aby zpochybnili psychiatrii odpovědnou za závažné porušování lidských práv. Vysíláním skrytých kamerových záběrů v národní televizi Anton a Anastasiia upozornily celý národ na zločiny spáchané za zavřenými dveřmi psychiatrických ústavů a ​​staly se dílčím krokem odkrývajícím korupce v tomto lékařském oboru.

Anton Batalin je výkonným ředitelem CCHR Ukraine.

O ANASTASIII VILINSKAYA
Anastasiia Vilinskaya se narodila na Ukrajině, a byla svědkem kolapsu Sovětského svazu a následné degradace jejích krajanů. S cílem ukončit průmysl,  který na pacientech vytváří finanční zisk a páchá zločiny ve jménu uzdravení, neúnavně pracuje na zvyšování povědomí o nekontrolovatelné korupci v psychiatrickém průmyslu.

CCHR Ukrajina
CCHR Ukrajina

Anastasiia Vilinskaya v současné době zastává funkci prezidentky CCHR Ukraine.

Občanská komise pro lidská práva (CCHR) je nevládní organizace vytvořená za účelem ochrany lidských práv v oblasti duševního zdraví. Z iniciativy a s pomocí CCHR po celém světě bylo přijato téměř 200 zákonů, jejichž cílem je chránit lidi před krutými a život ohrožujícími praktikami psychiatrie, aby se uskutečnilo lidské právo na:

    • spolehlivé informace o psychiatrické diagnóze a právu s ní souhlasit či nezakládat se na lékařském pohledu
    • právo na alternativní diagnostiku a metody léčby nebo právo odmítnout je, pokud je považuje za škodlivé
    • právo na vědomí možných nebezpečných důsledků jakéhokoli psychiatrického ošetření.

CCHR Ukrajiny je nezisková a nenáboženská organizace, která nedodržuje žádné konkrétní politické názory nebo strany, ale pracuje výhradně na vymýcení zneužívání v psychiatrii, zavádí ji do rámce zákona a chrání práva pacientů. Abychom toho dosáhli, spolupracujeme s právníky, vládními úředníky, zákonodárnými sbory a soudy, dalšími organizacemi zabývajícími se lidskými právy, obchodníky, vychovateli, umělci a náboženstvími, novináři a lékaři.

Často se nás ptáme, zda se CCHR domnívá, že by nikdo neměl dostávat žádnou psychiatrickou léčbu, včetně užívání psychotropních drog nebo antipsychotik. To není přesně otázka, na kterou tyto stránky odpovídají. Diskutuje o názorech a předpokladech, ale poskytuje spolehlivé informace o tom, co se psychiatři chtějí skrýt na podporu zájmů psychofarmakologického průmyslu.