Nizozemský politik hovoří o tom, o čem skutečně je covid

Nizozemský politik vystoupil v parlamentu a mluví o dokumentu Rockefellerovy nadace 2010, která předvídá hrozící pandemie a to, jak lidé budou reagovat.
Přepis: https://otevrisvoumysl.cz/nizozemsky-politik-hovori-o…/
Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na jejich tvorbu, děkuji: https://otevrisvoumysl.cz/prispevek

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA (ECB) – ODPOVĚDNÁ ZA STABILITU EURA

Peníze
Peníze

Evropská centrální banka (ECB) je centrální bankou jednotné měny Evropské unie. Samozřejmě, mluvit EUR (EUR), Tato instituce je mimo jiné odpovědná za vydání jednotné měny. Její kompetence zahrnují také ochranu kupní síly, tj. Udržení stabilní cenové hladiny. Stojí za to se na ni blíže podívat, protože její rozhodnutí mají významný dopad nejen na směnný kurz, ale i na celkovou měnovou politiku.

Na začátku stojí za zmínku, že ECB sdružuje a přijímá část úkolů centrálních bank zemí, jako jsou: Rakousko, Belgie, Finsko, Francie, Řecko, Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Itálie, Slovinsko, Kypr, Malta, Slovensko. Estonsko, Lotyšsko a Litva.

Stručná historie ECB
Společnost 1 byla založena v červnu 1998, kdy nabyla účinnosti nominace na členy představenstva ECB. Jen o několik měsíců později, konkrétně v roce 1 1999, byla založena Hospodářská a měnová unie, která spojila země 11. Prvním prezidentem Evropské centrální banky byl Holanďan Wim Duisenberg – bývalý prezident Evropského měnového institutu a holandská centrální banka.

Základy současné ECB EMI (Evropský měnový institut). Tato instituce zahájila svou činnost 1 v lednu 1994. Centrální banky členských států byly také členy Evropského měnového institutu. Rada EMI byla nezávislá, a proto nemohla být ovlivněna žádnými orgány, které by tvořily Společenství nebo, což je horší, vládami a institucemi členských států.

Přípravné práce EMI přispěly k založení ECB a měly dopad na následné významné události, včetně zavedení eura jako měny pro vypořádání měn 1 1999 v lednu a peněžního formuláře 1 January 2002 Evropský měnový institut v souladu se Smlouvou o Evropském společenství 117 měl posílit spolupráci mezi národními bankami. centrální Všechny tyto události formovaly současnou podobu a organizační strukturu ECB, do které se brzy dostaneme.

Funkce a úkoly ECB
mario draghi
Mario Draghi, současný prezident ECB

Hlavní cíle a úkoly ECB jsou vymezeny příslušnými předpisy. Hlavní cíl Evropské centrální banky je uveden v čl. 5 odst. 1 písm. 127 sec. 1 Smlouva o fungování Evropské unie. Jsou v něm určité hlavní cíle, včetně zachování cenové stability v eurozóně. Podle cenové stability máme na mysli situaci, kdy je inflace nižší než 2%. Vedlejšími cíli ECB jsou: udržení stabilního finančního systému, podpora bankovního systému členských států a široká podpora obecné hospodářské politiky ve Společenství. Výše uvedené cíle definují specifické úkoly, které spočívají na bedrech ECB. Mluvíme o několika klíčových otázkách, mezi které patří:

 • podpora správného fungování platebních systémů,
 • vymezení a provádění měnové politiky eurozóny,
 • správa devizových rezerv zemí eurozóny,
 • řízení měnových operací,
 • právo schvalovat a schvalovat vydávání eurobankovek,
 • shromažďování statistických informací od centrálních bank,
 • stanovení úrokové sazby u úvěrů poskytnutých komerčním bankám,
 • dopad na nabídku peněz.

Organizace Evropské centrální banky

 • Rada guvernérů – hlavní rozhodovací orgán eurosystému. Skládá se ze šesti členů představenstva a generálních ředitelů centrálních bank Eurosystému. 19 je navíc doplněn o další členy. Jsou to guvernéři centrálních bank zemí, které patří do eurozóny. Setkání jsou organizována min. 10 krát za rok. Rozhodnutí o měnové politice se o nich rozhoduje (včetně např. Správy rezerv).
 • Generální rada – plní především poradní úlohu. Mezi jeho pravomoci patří také vypracovávání statistik, vypracovávání výročních zpráv Evropské centrální banky a řízení pracovních podmínek zaměstnanců ECB. Je to orgán, na kterém spočívá odpovědnost za řádné fungování instituce. Je to součást ECB, která spojuje země, které tvoří systém euro, se zeměmi, které nejsou součástí eurozóny. Skládá se z prezidenta ECB, viceprezidenta ECB a všech prezidentů národních centrálních bank členských států EU.
 • Správní rada se skládá z osob 6: prezidenta, viceprezidenta a 4 ostatních členů. Hlavním cílem představenstva je realizace a realizace měnové politiky stanovené Radou guvernérů. Jsou voleni do funkčního období 8.