Charakteristiky socialismu a kteréhokoliv jiného utlačovatelského systému a společnosti

Charakteristiky socialismu a kteréhokoliv jiného utlačovatelského systému a společnosti:
– existuje jen jedna pravda. S odpůrci jedné pravdy je třeba zatočit. Dokud není moc uchopena, protistrana je dehonestována, její příznivci zastrašováni, vylučováni z debaty. Vytváří se opovržení vůči jiným názorům.
– neplatí presumpce neviny. Člověk je buď vinen z podstaty nebo svou nevinu musí dokazovat.
– stát a systém porušuje své vlastní zákony a Ústavu, jako tomu bylo v posledních letech při kovidu, ale u občanů to tvrdě trestá, přestože na to právě podle zákona a Ústavy nemá právo
– přehnané nařízení, zákazy vycházení po určité hodině, kdy si systém cvičí svaly na občanech
– podpora neprodukce a vysoké zdanění. Kdo neprodukuje, je podporován, dotován, kdo produkuje, maká, je tvrdě zdaněn.
– soukromí neexistuje. Před uchopením moci začíná systém okopávat základy soukromí. Nic není soukromé. Záminka může být čím topíš (právo úřadu vstoupit do obydlí), jaký máš názor (kontrola tajnými službami, jako to dělala např. STB, tzn. odposlechy, špehování), tvoje ochrana při nehodě (systém kontroly v autech od roku 2024), návrh na zákon, kdy může dětský ombudsman kontrolovat rodinu doma.
– při získávání moci se systematicky pracuje na zničení dobrého jména oponentů, jejich vyloučení z rozhodování, vlivu na společnost
– je zakázán jiný názor (buď je to od ďábla, imperialisty, atd)
– existuje rozpor mezi tím, co systém proklamuje a tím, co dělají prominenti systému
– vlastnictví je buržoazní (nemoderní) přežitek. Důvod je domnělý třídní boj nebo uvědomělost pro odvrácení určité nejisté zkázy. Nikdo by neměl nic vlastnit. Vše je erár. Podle toho také věci vypadají.
– vzděláváním dětí od jejich nejútlejšího věku, aby neměly pochybnosti o správnosti aktuální ideologie. Dále v životě vychází z falešných informací, na kterých staví ostatní vědění a proto nemohou mít ani pochybnosti. Stádní efekt je dosažený skupinovým vzděláváním.
– placení jsou vědci a projekty, které podporují ideologii dobra pro všechny
– udávání je občanská povinnost, činíš nejvyšší dobro. Nepřítel neustále číhá na naše selhání, proto je třeba být obezřetný (v Rusku byly cedulky: Pozor, nepřítel naslouchá)
– je šířen strach a nenávist vůči vymyšleným viníkům nebo těm, kteří se ještě nepodřídili.
– nástroj na ovládnutí společnosti je dále používán pocit viny (např. něco vlastnit na rozdíl od těch, kteří nic nemají, příliš utrácet, cestovat, spotřebovávat nebo patřit k nějakému státu s jeho předešlou utlačovatelskou historií)
– další nástroj je postavit dvě skupiny proti sobě pomocí pomluv, vytváření strachu anebo roztříštit společnost na základě obrovské množství vyhrocených témat a dosáhnout toho, že se zabývají nenávistí proti sobě, zatímco systém převezme moc. Roztříštěním na mnoho silně emotivních témat, zanikne účel skupiny nebo národa a jeho společné povědomí a určitě soudržnosti, jako je tomu např. při občanské válce.
– v počátcích existují bojůvky (Lidové milice, spolky udavačů, apod)
– lidé zjišťují, že se nevyplatí vyčuhovat a být jakkoliv aktivní. Iniciativa se stává nebezpečnou. Ideální je nebýt viděn. To platí i v práci a tak společnost neprospívá ekonomicky nebo chudne. Úpadek je v tvořivosti, schopnosti brát za něco skutečnou zodpovědnost.
– společnost je budována pod příslibem blaha pro všechny. Obvykle z toho těží jen privilegovaná skupina, ostatních žití se zhoršuje.
– protože žije společnost ve lži a pod útlakem, což jsou nemorální a degradující faktory, stav společnosti samotné je snížení morálky (za komunistů bylo heslo: kdo nekrade, okrádá svou rodinu)
– monopolizace ekonomiky, médií. Soudnictví podle ideologické příručky.
– tabule viníků. Systém potřebuje mít vnitřní a vnější nepřátele, aby zdůvodnila svojí nefunkčnost, úpadek.
– skupina je vše a jedinec není ničím. Kolektivismus je součástí státní ideologie. Toto je v rozporu s pravidlem života, protože jedinec je vynálezcem, tvůrcem uměleckého díla, chlapíkem, co z ničeho vybuduje továrnu. Skupina tomu přispívá, ale není tvůrcem a tím, kdo danou věc dotáhne do konce.
– i když je skupina vše, existují rovnější mezi rovnými. Pro ně pravidla systému neplatí nebo je upraví tak, aby jim vyhovovala.
– systém je sám o sobě nefunkční, ztrácí konkurenci, pokud ještě nějaká existuje v okolních zemích. Protože existuje cenzura, lidé nemají žádné srovnání s efektivitou jiných systémů. Pochybovat o systému je bráno jako kacířství, je trestáno.
– k moci se dostávají diletanti nebo šílenci, jejichž nastavení mysli je hnáno nutkáním vše zhoršit, podpořit vše špatné a odstranit dobré (protože absolutna neexistují, ani komunisté minulosti nedělali jen zlé věci)
– o postupu v systému nerozhodují schopnosti, aktivita a výsledky, ale schopnost citovat stávající ideologii bez zaváhání, částečně neviditelnost a intriky
– systém se dostal k moci pomocí záminky. Ať už je to třídní boj, úbytek pracovní síly jako při zavedení nevolnictví nebo otrokářská minulost společnosti. Pocit viny je jeden z nástrojů. Je použit jako záminka.
– součástí strategie je tedy vždy: šíření strachu, vnější a vnitřní nepřítel, vytvoření pocitu viny a záminka pro provedení akce a převzetí moci (pomalé nebo rychlé, jako např. ve 30 letech v Německu hitlerovci, kdy zinscenovali podpálení Reichstagu, které svedli na komunisty). Vždy je to vnuceno „ve jménu dobra“, přestože by to většinou chtěla menší část společnosti.
– systém nemá nic společného se svobodou volby. Rozhoduje o životě a smrti a jako například v Číně nebo Iránu, i o narození. Vše je plánováno shora. Jen státní aparát, nejvyšší vůdce nebo šedá eminence ví nejlépe, jak bys měl žít.
– důraz je na nových symbolech, jako je vyvěšování vlaječek, památníky, atd, přičemž se neřeší podstatné strategické záležitosti (vyspělost průmyslu, brutální byrokracie, strategické suroviny, jako v případě EU)
– dehonestace a odmítání funkčních modelů, jako je svoboda projevu, soukromí, rodina, stát, národ a povyšování nových, úzkou skupinou lidí vytvořených ideologií, přestože jsou tyto ideologie nevyzkoušené nebo se v historii ukázali jako nefunkční nebo brutální
– dostat pod ideologii sport, umění, lidské myšlení a ekonomii

Zpráva varuje, že trh s luxusním dřevem vede k vyhynutí vzácných stromů ipê

Zpráva varuje, že trh s luxusním dřevem vede k vyhynutí vzácných stromů ipê
Zpráva varuje, že trh s luxusním dřevem vede k vyhynutí vzácných stromů ipê

Poptávka po dřevě ze stromů ipê v povodí Amazonky by mohla vést k jejich vyhynutí, pokud nebudou brzy zavedeny lepší mezinárodní obchodní předpisy, podle nové zprávy Forest Trends.
Tvrdé dřevo Ipê je velmi žádané na trhu s luxusním dřevem, zejména pro venkovní dřevěné chodníky, paluby a nábytek, stejně jako podlahy z tvrdého dřeva.
Zpráva Forest Trends vyzývá úředníky, aby zařadili vzácné druhy do CITES, mezinárodní úmluvy upravující obchod s ohroženými druhy.
Ať už se procházíte po plážové promenádě, instalujete nové podlahy z tvrdého dřeva nebo sedíte na kamarádově palubě, je velká šance, že jste již narazili na dřevo vzácných stromů ipê. Patří mezi nejoblíbenější druhy zásobující celosvětový trh s luxusním dřevem a zvyšující se hybnou silou odlesňování v povodí Amazonky.

Poptávka po dřevě v kombinaci s nedostatečnou ochranou životního prostředí přivedla stromy ipê k vyhynutí, podle nové zprávy Forest Trends. Zpráva varuje, že pokud nebudou brzy implementovány mezinárodní předpisy, ipê může z Amazonie úplně zmizet.

„Populace Ipê se za posledních 30 let výrazně snížila,“ uvádí zpráva, „s rostoucími obavami o jejich budoucnost.“

Název „ipê“ odkazuje na několik pozoruhodně podobných rodů stromů, včetně Handroanthus, Tabebuia a Roseodendron, z nichž všechny mají extrémně tvrdá dřeva odolná vůči hnilobě, díky čemuž jsou ideální pro venkovní použití. Přibližně 96 % z nich se nachází v Brazílii, další se rozprostírají po Paraguayi, Bolívii, Peru a Ekvádoru.

Dva druhy ipê, Handroanthus serratifolius a Handroanthus impetiginosus, jsou uvedeny na Červeném seznamu IUCN jako ohrožené a téměř vyhynutí.

V letech 2017 až 2021 bylo z regionu vyvezeno nejméně 525 milionů kilogramů (1,16 miliardy liber) dřeva ze stromů ipê, uvádí zpráva. Většina z toho šla do Spojených států, Kanady a Evropy. Další exporty směřovaly do Izraele, Číny, Jižní Koreje, Japonska a Indie.

Strom ipê v Brazílii
Strom ipê v Brazílii

Stromy Ipê rostou extrémně pomalu a k dosažení zralosti potřebují 80 až 100 let. Rostou také v nízké hustotě, což znamená, že je obtížné je pěstovat na plantážích nebo jinými způsoby obnovy.

„Tento druh není v lese tak hojný,“ řekl ředitel politiky WWF Peru Miguel Pacheco. „Takže již ne tak hojný druh je nadměrně využíván, sklizen a vyvážen do Střední Ameriky a poté do Spojených států a Evropy.“

Zpráva Greenpeace z roku 2018 zjistila, že obchodníci se dřevem záměrně špatně označovali zásilky dřeva a nadhodnocovali svou hmotnost, aby mohli přemístit větší množství ipê.

Načasování zveřejnění zprávy Forest Trends odpovídalo zahájení 74. zasedání stálého výboru CITES, mezinárodní úmluvy upravující obchod s ohroženými druhy. V listopadu se členové CITES sejdou v Panamě, aby dokončili, které nové druhy by měly být přidány na seznam.

V roce 2017 byl návrh na zařazení ipê do přílohy CITES II spolusponzorován Brazílií a Ekvádorem, ale v roce 2019 byl stažen.

Dodatek I povoluje obchod s druhy ohroženými vyhynutím pouze za nejneobvyklejších okolností. Příloha II obsahuje druhy, které nejsou vždy ohroženy, ale stále vyžadují zvýšenou kontrolu obchodu, aby bylo zajištěno jejich přežití.

„Máme pocit, že ipê by již měl být pod ochranou CITES,“ řekl spoluautor zprávy Marigold Norman Mongabay, „a že se to skutečně mělo stát v roce 2019. Akademicky se tolik diskutovalo, studie od roku 2006 a dále volaly po zvýšená národní a mezinárodní ochrana druhů.“

Dodala: „Vývozci a dovážející země budou moci spolupracovat na ověřování informací. CITES poskytne oběma stranám lepší rámec pro spolupráci na ochraně druhu.“

Zpráva tvrdí, že domácí předpisy pro obchod se dřevem, jako je Laceyův zákon v USA a nařízení Evropské unie o dřevě v EU, nedělají pro ochranu druhu dost. Doporučuje, aby vyvážející země jako Brazílie i dovážející země posílily své domácí předpisy.

Vyzývá také Světovou celní organizaci, která reguluje mezinárodní obchodní postupy, aby aktualizovala svůj systém kódování, aby lépe identifikovala druhově specifické údaje o vývozu a dovozu dřeva.

„Identifikace druhů dřeva v mezinárodním obchodu je životně důležitá pro úsilí o zachycení a sledování objemu určitých druhů,“ uvádí zpráva. „To může pomoci zachovat biologickou rozmanitost druhů a řešit obchodování se dřevem.“

Pokud bude ipê zahrnut do přílohy CITES II a bude mu věnována zvýšená pozornost ze strany celních orgánů, řekl Norman, další výzvou bude sledování obchodu s jinými druhy stromů, které by mohly být cílem jako náhrada.

„Obáváme se, že i když zařadíme ipê, podpoříme tím větší objem obchodu s jinými druhy, které možná nejsou tak ohrožené jako ipê právě teď, ale mohly by se v budoucnu stát ohroženějšími,“ řekla. „Existuje řada druhů Amazonky, které vyhovují.“

Nejvyšší ekvádorský soud rozhodl o posílení práv na půdu pro domorodé komunity

Ekvádor – Domorodé komunity
Ekvádor – Domorodé komunity

Ekvádorský ústavní soud rozhodl, že právo domorodé komunity na bezplatné, předchozí a informované konzultace bylo porušeno ropnými projekty, a vyzval k silnější ochraně, aby byla zaručena práva domorodých komunit rozhodovat o těžebních projektech na jejich územích.
V rámci rozsudku soudci uvedli, že domorodé komunity musí být nejen konzultovány o těžebních projektech na jejich území nebo v jeho blízkosti, ale musí také dát souhlas k takovým projektům.
Rozhodnutí okamžitě ovlivní ropné a těžební projekty v celé zemi, protože nyní musí získat souhlas domorodých komunit, které by mohly být ovlivněny jejich činností.
Prezident Guillermo Lasso se zatím k rozhodnutí nevyjádřil, protože se v současné době v Číně snaží znovu vyjednat část masivního dluhu země – dluhu, který se snažil vyřešit zvýšenými projekty ropy a těžby po celé zemi.
QUITO, Ekvádor – Domorodé komunity po celém Ekvádoru slavily o víkendu po historickém rozhodnutí nejvyššího soudu země, který prohlásil, že domorodé komunity mají větší autonomii na svém území a mnohem silnější slovo nad těžebními projekty ovlivňujícími jejich území.

„Byla to velmi důležitá zpráva, velmi důležitá pro komunitu, pro nás všechny, kteří jsme šli touto cestou,“ řekl Nixon Andy z domorodé komunity Kofan v Sinangoe v severním amazonském deštném pralese Ekvádoru.

Brazilský zdravotní regulátor Anvisa: nošení roušek v létě bude stále vyžadováno

Brazilský zdravotní regulátor Anvisa: nošení roušek v létě bude stále vyžadováno
Brazilský zdravotní regulátor Anvisa: nošení roušek v létě bude stále vyžadováno

Rada brazilského národního zdravotního regulátora Anvisa ve čtvrtek (12. dubna) schválila flexibilizaci sanitárních opatření na letištích a v letadlech. Podle nových pravidel v Brazílii je povolen návrat palubní služby, sejmutí roušky během služby a maximální kapacita cestujících v autobusech přepravovaných do nich.

Povinné používání masek v letadlech a ve vyhrazených oblastech letišť je stále vyžadováno. Cestující stále musí opustit letadlo po řádném pořadí a jsou vyžadovány čisticí a dezinfekční postupy. Pokud je to možné, doporučuje se dodržovat sociální distancování.

Podle Anvisy byly po vyhlášení konce nouzového stavu v oblasti veřejného zdraví v Brazílii provedeny aktualizace.

Míra nezaměstnanosti v Brazílii zůstává v prvním čtvrtletí roku stabilní

Míra nezaměstnanosti v Brazílii zůstává v prvním čtvrtletí roku stabilní
Míra nezaměstnanosti v Brazílii zůstává v prvním čtvrtletí roku stabilní

Míra nezaměstnanosti v Brazílii činila v 1. čtvrtletí 2022 11,1 procenta, což znamená stabilitu ve srovnání se 4. čtvrtletím 2021, kdy bylo zaznamenáno stejné procento. Představuje to také pokles o 3,8 procentního bodu ve srovnání se stejným čtvrtletím roku 2021, kdy dosáhl 14,9 procenta. Údaje jsou zahrnuty ve čtvrtletním výsledku kontinuálního národního výběrového šetření domácností (Pnad), který dnes (13. dubna) zveřejnila brazilská vládní statistická agentura IBGE.

Ugandští scientologičtí dobrovolní duchovní oslovují pomoc

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím zůstala míra nezaměstnanosti v Brazílii stabilní ve 26 brazilských státech. Podle IBGE byl zaznamenán jediný pokles ve státě Amapá (3,3 procentního bodu). Pro koordinátorku práce a příjmů IBGE Adrianu Beringuy však pokles není způsoben nárůstem počtu zaměstnaných, ale nižším počtem nezaměstnaných hledajících práci v tomto státě.

Společnost Jindřich Valenta – Concept

Česká značka Concept patří mezi přední výrobce a dodavatele domácích elektrospotřebičů nejen u nás, ale i v mnoha evropských zemích. Od dob prvního šlehače se může Concept nyní pochlubit nejširší nabídkou rychlovarných konvic, sušiček a vysavačů, a nechybí ani vestavné spotřebiče. Hlavní prioritou je již od počátku zákazník, který ocení vysokou kvalitu, moderní design a rychlý centrální servis.
Česká značka Concept patří mezi přední výrobce a dodavatele domácích elektrospotřebičů nejen u nás, ale i v mnoha evropských zemích. Od dob prvního šlehače se může Concept nyní pochlubit nejširší nabídkou rychlovarných konvic, sušiček a vysavačů, a nechybí ani vestavné spotřebiče. Hlavní prioritou je již od počátku zákazník, který ocení vysokou kvalitu, moderní design a rychlý centrální servis.

Společnost Jindřich Valenta – Concept patří mezi přední výrobce a dodavatele domácích elektrospotřebičů. Nejprve působila pouze na českém trhu, ale svou pevnou pozici má i na trhu slovenském, polském a rozšiřuje se i o další země. Prioritou společnosti je lidem v dnešní uspěchané době usnadnit a změnit život. Proč by domácí práce či povinnosti měly být „otravnou“ částí dne? Cílem je, aby tyto každodenní úkoly všem přinášely radost, užitek a zdraví.

Společnost Jindřich Valenta – Concept
Společnost Jindřich Valenta – Concept

Současnost

Společnost se neustále dynamicky rozvíjela a vytvořila si pevnou pozici na trhu. Ze dvou zaměstnanců v jejich začátcích je v současné době více jak čtyřicet, kteří působí pro Českou republiku. Aktivity a úsilí společnosti jsou cílené na spokojeného zákazníka, který ocení především silný důraz na vysokou kvalitu, moderní design a v neposlední řadě také rychlý servis.

Společnost se může pochlubit nejširší nabídkou rychlovarných konvic, sušiček a vysavačů. S našimi výrobky se můžete setkat téměř všude. Od velkých sítí elektrořetězců, e-shopů, foodů, přes elektroobchody a maloobchodní prodejny, až po vlastní prodejny. V našem sortimentu naleznete především produkty, které ušetří Vás čas a energii a Vy si budete moci užívat života podle svých představ. Uspokojíme nejen milovníky zdravého životního stylu, ale také gurmány, fajnšmekry, které potěší, že si díky našim produktům mohou pochutnat na tradičních dobrotách, ale i následovat nejnovější kuchyňské trendy.

Značka Concept nepředstavuje pouze technické produkty, které plní svůj účel, ale jedná se také o neokoukané designové kousky.

Česká značka Concept patří mezi přední výrobce a dodavatele domácích elektrospotřebičů
Česká značka Concept patří mezi přední výrobce a dodavatele domácích elektrospotřebičů

Jednotlivé spotřebiče se snažíme ladit do designových setů tak, aby perfektně zapadly do každé domácnosti a tvořily v ní kompaktní celek. V neposlední řadě je důležitá i technická kvalita. Ta je zajištěna specializovaným přípravným týmem a mezinárodními zkušebnami. U výrobků dbáme i na praktické hledisko. Díky centrálnímu servisu máme přehled i o tom, co se děje se spotřebičem po jeho prodeji.

Společnost Jindřich Valenta – Concept
Společnost Jindřich Valenta – Concept

Jak to všechno začalo …..

Proč zrovna Concept? Odpověď je jednoduchá. Snažíme se naše spotřebiče vyrábět promyšleně, ať už se jedná o jejich funkčnost či atraktivní design, tak, aby v každé domácnosti tvořily jednotný celek. Cílem je prostě „concepční“ domácnost. V neposlední řadě tu byl na začátku také cíl, uvést naše výrobky na mezinárodní trh. Proto název Concept, který je lehce zapamatovatelný a srozumitelný ve více zemích.

Již v roce 1991 byly položeny základy značky Concept. Společnost měla tehdy pět zaměstnanců a její sortiment byl zaměřen na rychlovarné konvice a konvektory. Postupem čau se nabídka spotřebičů rozrostla o vysavače a vlasovou techniku. Například v roce 1995 se na trhu objevil bezkonkurenční ruční šlehač Concept 100 – pamatujete si ho?
V témže roce byla založena pobočka ve slovenském Trenčíně a pár let později také v polském městě Wroclaw. Společnost se může pochlubit moderním logistickým centrem, které vyrostlo v roce 2003 ve východočeské Chocni.

Z dvaceti výrobků, které nesly naše označení na jejich začátcích, je dnes široký sortiment elektrospotřebičů, ze kterých si vybere i ten nejnáročnější zákazník. V návaznosti na vývoj trhu a potřeby zákazníků byla v roce 2008 nabídka společnosti rozšířena o velké spotřebiče. V současné době výrobky značky Concept zaujaly díky své vysoké kvalitě, atraktivnímu designu, jednoduchému ovládání a příznivé ceně přední místa na českém trhu.

Se zcela novou designovou řadou Premium Line české značky Concept se můžete směle vrhnout do léta.

Česká značka Concept patří mezi přední výrobce a dodavatele domácích elektrospotřebičů
Česká značka Concept patří mezi přední výrobce a dodavatele domácích elektrospotřebičů

Praha, 9. květen 2016 – Nabídka elektrospotřebičů české značky Concept se rozrostla o úplně novou designovou řadu nazvanou PREMIUM LINE. Jde o malé kuchyňské spotřebiče v luxusním nerezovém zpracování s patrnými černými detaily. První dvě novinky z této řady jsou jako ušité na nadcházející léto – elektrický kompaktní gril 4v1 Concept Premium Line GE 3000 a stolní mixér Power smoothie Concept Premium Line SM 3000.

„Novou řadou PREMIUM LINE plníme požadavek našich zákazníků po luxusních, nadstandardních designových kuchyňských spotřebičích s mnohostranným využitím po celý rok. Grilování i ovocné koktejly s ledem jsou hitem každého léta, ale jako pomocníci na výrobu skvělých italských panini, populárního zdravého smoothie, polévky, dipu, marmelády, přesnídávky, frappé či dokonce pleťové masky se budou hodit kdykoli,“ vysvětluje Ing. Kamila Trávníčková, obchodní ředitelka pro malé domácí spotřebiče české značky elektrospotřebičů Concept.

Kučera investiční s.r.o. , Praha IČO 14433150

Kučera investiční s.r.o. , Praha IČO 14433150
Kučera investiční s.r.o. , Praha IČO 14433150

Kučera investiční s.r.o.
IČO: 14433150
Z. KAPITÁL: 20 000 Kč
SCHRÁNKA: ufzx7hz
ADRESA: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
Datum vzniku a zápisu 8. duben 2022
Spisová značka C 365601/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Kučera investiční s.r.o.
Sídlo Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha
Identifikační číslo 14433150

Kučera investiční s.r.o. , Praha IČO 14433150
Kučera investiční s.r.o. , Praha IČO 14433150

Právní forma Společnost s r.o.
Předmět podnikání pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály – nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Statutární orgán
Jednatel
Jan Kučera
okres Praha-východ
Den vzniku funkce: 8. duben 2022
Počet členů 1
Způsob jednání
Jednatel jedná za společnost samostatně.
Společníci
Společník
Jan Kučera
okres Praha-východ
Podíl: Vklad: 20 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Základní kapitál 20 000,-Kč

Scientologická církev v Los Angeles podporuje Pochod za toleranci

Mládež za lidská práva a Scientologická církev v Institutu náboženské tolerance Pochod míru a spravedlnosti
Mládež za lidská práva a Scientologická církev v Institutu náboženské tolerance Pochod míru a spravedlnosti

Na podporu mezinárodní iniciativy na podporu náboženské svobody se kalifornská pobočka Mládež pro lidská práva a dobrovolníci ze Scientologické církve v Los Angeles spojili s náboženskými skupinami z celého města v pochodu, aby zvýšili povědomí o stavu náboženské svobody ve světě. dnes.

Youth for Human Rights of California a dobrovolníci ze Scientologické církve v Los Angeles se připojili k lidským právům a náboženským skupinám z celého Southlandu v Islámském centru jižní Kalifornie na každoročním mezináboženském pochodu míru a spravedlnosti.

Mládež za lidská práva a Scientologická církev v Institutu náboženské tolerance Pochod míru a spravedlnosti
Mládež za lidská práva a Scientologická církev v Institutu náboženské tolerance Pochod míru a spravedlnosti

Pochod, který organizuje Institut pro náboženskou toleranci (IRTPJ) se sídlem v Los Angeles, je součástí mezinárodního hnutí. Zastánci náboženské tolerance se letos zúčastnili v 16 městech USA a pěti dalších zemích včetně Izraele, kde zastánci pochodovali v Tel Avivu a Betlémě.

„Toto je největší koalice mezináboženských pochodů na světě,“ řekl organizátor programu, zakladatel a prezident IRTPJ Dr. L. Arik Greenberg.

Účelem pochodu je zvýšit povědomí o svobodě náboženského vyznání nebo přesvědčení – právu lidí zvolit si vyznávat jakékoli náboženství beze strachu z odvety, diskriminace nebo zneužití. Všechna náboženství mají právo na stejnou spravedlnost a ochranu podle zákona.

Mládež za lidská práva a Scientologická církev v Institutu náboženské tolerance Pochod míru a spravedlnosti
Mládež za lidská práva a Scientologická církev v Institutu náboženské tolerance Pochod míru a spravedlnosti

Na naléhavost ochrany tohoto práva nedávno upozornil velký velvyslanec pro mezinárodní náboženskou svobodu Sam Brownback, který řekl: „80 procent lidí žije v místech, kde je náboženská svoboda ohrožena. Brownback také zdůraznil důležitost „hnutí prostého obyvatelstva za náboženskou svobodu“, které se podle něj „začíná prosazovat po celém světě“.

K tomuto základnímu hnutí přispěl pochod IRTPJ, který začal v okrese Wilshire v Islámském centru jižní Kalifornie se zastávkami na projevy a prezentace v Zakladatelské církvi náboženské vědy a Immanuel Presbyterian Church.

Pro Scientologickou církev v Los Angeles to byla poslední událost pětidílné série aktivit na podporu mezináboženského porozumění a tolerance. Poslední čtyři týdny Církev pořádala svou čtvrtou výroční sérii mezináboženských fór, aby překlenula rozdíly, rozptýlila mylné představy a podpořila toleranci.

Los Angeles je směsice kultury, jehož obyvatelé vyznávají více než 100 náboženství nebo denominací, pocházejí z přibližně 100 zemí a mluví dvakrát více jazyky. Scientologická církev v Los Angeles oslavuje etnickou rozmanitost města programy, které podporují komunikaci a porozumění mezi všemi, kdo nazývají Los Angeles domovem.

Pro více informací o Scientologické církvi v Los Angeles a jejích mnoha komunitních programech sledujte Inside a Scientology Church na Scientologické televizi.

ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871

ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871
ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871

ČSAD Praha Vršovice, s.r.o.
IČO: 08794871
Z. KAPITÁL: 1 000 Kč
SCHRÁNKA: j3smdxs
ADRESA: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
Datum vzniku a zápisu 7. leden 2020
Spisová značka C 324856/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma ČSAD Praha Vršovice, s.r.o.
Sídlo Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha
Identifikační číslo 08794871
Právní forma Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871
ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871

Statutární orgán
Jednatel
TADEÁŠ HAVLÍK
Praha
Den vzniku funkce: 7. leden 2020
Počet členů 1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
FAN-MAX facility, s.r.o. IČO: 04234642
Praha 10 Vinohrady Korunní 2569/108,
Podíl: Vklad: 1 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 1 000,-Kč

Na Světový den svobody tisku: Význam odpovědného pokrytí náboženství

Na Světový den svobody tisku 3. května Scientologická církev zdůrazňuje, že se svobodou musí přijít i zodpovědnost.

Jak uvedl Washington Post v nedávném článku, žijeme v „mediálním prostředí, které prosperuje z konfliktů“. Ale když tento konflikt marginalizuje lidi kvůli jejich náboženství, následky mohou být strašlivé.

The Church of Scientology International vydává brožuru objasňující náboženskou svobodu a její důsledky v dnešním neklidném světě
The Church of Scientology International vydává brožuru objasňující náboženskou svobodu a její důsledky v dnešním neklidném světě

S cílem pomoci lépe porozumět svobodě náboženství a přesvědčení a poskytovat zprávy o náboženské svobodě a otázkách ovlivňujících tuto svobodu po celém světě, webová stránka Scientologické náboženské svobody a její blog o náboženské svobodě propagují odpovědné pokrytí náboženství, náboženského přesvědčení a přesvědčení. praktiky a přívržence.

Například blog Scientology Religious Freedom Blog vydal dvě čerstvé studie, které zjistily, že téměř 60 procent tištěných článků a necelá polovina všech televizních klipů v britských médiích spojuje muslimy s terorismem nebo extremismem.

Křivým a neobjektivním mediálním pokrytím však netrpí pouze muslimové. Zločiny z nenávisti proti křesťanům v roce 2020 vzrostly o 70 procent oproti předchozímu roku v Británii, Německu, Francii, Španělsku a Švédsku a bylo zjištěno, že jedním z faktorů je „vysoká míra náboženské negramotnosti“ mezi novináři.

V Indii jsou hlavní linie i sociální média obviňovány z protimuslimského násilí.

A nejde jen o fenomén poslední doby. U.S. Holocaust Memorial Museum zdokumentovalo, jak média „sloužila jako důležitý nástroj k získání většiny německé veřejnosti, která nepodporovala Adolfa Hitlera, a k prosazení radikálního programu nacistů, který vyžadoval souhlas, podporu nebo účast široké vrstvy obyvatelstva.“

Scientologická církev vydává brožuru „Co je svoboda vyznání“, kterou si lze stáhnout z webových stránek. Církev tak činí, protože životně důležitou součástí ochrany tohoto základního lidského práva je zajištění porozumění právu na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení a jeho významu podle všeobecných zásad lidských práv a mezinárodního práva v oblasti lidských práv.

Brožura je navržena tak, aby informovala veřejnost o podrobné a komplexní povaze práva na svobodu vyznání pro věřící a náboženské organizace všech vyznání.

Důležitým rysem této brožury a zvláště relevantním ke Světovému dni svobody tisku Organizace spojených národů je „Charta novinářské etiky ve vztahu k úctě k náboženství nebo víře“. Toto je novinářský kodex pro pokrytí náboženství. Kodex je založen na zásadě, že novináři „nesou odpovědnost za sociální a politické důsledky svých činů a mají povinnost dodržovat nejvyšší etické a profesionální standardy“. Standardy, které charta navrhuje, jsou založeny na široce uznávaných kodexech a nástrojích lidských práv, na které se v brožuře odkazuje.

Je odpovědností těch, kdo si váží svobody, zajistit spravedlivé a přesné hlášení o náboženství. Náboženská svoboda byla přirovnávána ke kanárku v uhelném dole – svobodě, kterou ignorujeme na vlastní nebezpečí. Protože když je náboženská svoboda ignorována, potlačována nebo napadána, předpovídá to ztrátu dalších lidských práv.

Scientologická církev od svých počátků uznávala, že svoboda vyznání je základním lidským právem. Ve světě, kde konflikty často souvisí s nesnášenlivostí vůči náboženskému přesvědčení a praktikám druhých, učinila církev již více než padesát let zachování náboženské svobody prvořadým zájmem.

Scientologická církev na této webové stránce denně zveřejňuje blogy, které pomáhají lépe porozumět svobodě náboženského vyznání a přesvědčení a poskytují zprávy o náboženské svobodě a otázkách, které tuto svobodu ovlivňují po celém světě.

Zakladatelem scientologického náboženství je L. Ron Hubbard a pan David Miscavige je církevním vůdcem náboženství.

Pro více informací navštivte scientologický web nebo scientologickou TV.