Nagy vítá dohodu EK o zákazu dovozu ukrajinského obilí

Brusel ustoupil tlaku ze strany pěti členských států Maďarska, Polska, Slovenska, Bulharska a Rumunska a uznal závažnost tržní krize, která se v regionu rozvinula.

István Nagy, ministr zemědělství, řekl, že Evropská komise zvážila požadavky maďarských farmářů a byla podepsána dohoda na úrovni EU o zákazu dovozu obilí z Ukrajiny.

Ministerstvo citovalo ministra Nagye, že Brusel ustoupil tlaku ze strany pěti členských států Maďarska, Polska, Slovenska, Bulharska a Rumunska a uznal závažnost tržní krize, která se v regionu rozvinula. Uplatněním mimořádného ochranného opatření umožní zákaz dovozu několika zemědělských produktů z Ukrajiny do těchto zemí, pokud bude trvat současná mimořádná situace na trhu, dodal. Dohoda se vztahuje na čtyři produkty: pšenici, kukuřici, semena řepky a slunečnicová semena, řekl. Mimořádný zákaz v Maďarsku skončí, až vstoupí v platnost nové opatření, které zavede Brusel a které zaručí kontinuitu zákazu dovozu, dodal. Bylo potvrzeno, že EK navrhne mimořádnou podporu ve výši 100 milionů eur pro zemědělce ze států sousedících s Ukrajinou, aby byly rovnoměrně rozděleny mezi ně. Nagy také řekl, že narušení trhu ustane, až se ukrajinské obilí opět dostane do cílových zemí v Africe a na Středním východě tradičními cestami.