Poplatky spojené s hypotečním úvěrem

Při vyřizování hypotečního úvěru je třeba počítat s více poplatky, které jsou však nezbytné k úspěšnému čerpání úvěru a tím pádem i ke koupi nemovitosti. Do celkové kalkulace úvěru by je tak každý měl zahrnout.

Poplatky spojené s hypotečním úvěrem
Poplatky spojené s hypotečním úvěrem

Poplatek za poskytnutí úvěru

Tento poplatek je variabilní a závisí na konkrétní banky a od možností, které na jeho snížení nabízí. Většinou se určuje jako procento z výši úvěru s minimální výškou tohoto poplatku. Někdy není nutno tento poplatek zaplatit hned, ale je rozdělen už do výše měsíční splátky.

Poplatek za znalecký posudek

Tento poplatek se hradí externímu znalci v případě, že si klient dává vypracovat znalecký posudek sám. Některé banky nabízejí možnost, že znalecký posudek zajistí na vlastní náklady, ovšem tehdy tento znalecký posudek zůstává bance a nelze jej použít například při žádosti o úvěr v jiné bance. Obyčejně se výška znaleckého posudku pohybuje od 150 do 300 €.

Poplatky spojené s katastrem

Poplatek za vklad do katastru je ve výši 66 € při standardní délce. Při zrychleném vkladu je cena za tento úkon ve výši 265,50 €. V případě, že zakládána nemovitost nepatří žadateli o úvěr, je nutné provést dva úkony a tím pádem zaplatit poplatek dvakrát. Kromě toho je třeba přiložit k znaleckému posudku list vlastnictví na právní účely (8 €) a kopii z katastrální mapy (8 €).

POTŘEBUJETE PORADIT OHLEDEM VYŘIZOVÁNÍ ÚVĚRU?

Jak funguje hypotéka se státním příspěvkem pro mladé?

Poplatek za vypracování kupních smluv

Kupní smlouva, případně jiný doklad prokazující účel úvěru (smlouva o budoucí kupní smlouvě, projekt stavby, smlouva o dílo) je potřebný předložit bance při žádosti o úvěr. S sestavením těchto dokladů jsou spojeny další náklady. Pokud je nemovitost kupovaná přes realitní kancelář, náklady spojené s právními službami by měla hradit realitní kancelář (i když klient jejich bohatě zaplatí v provizi). V jiných případech je možnost využít služeb externích firem, případně vypracovat takovou smlouvu samostatně.

Možnosti financování hypotéky

Pojištění nemovitosti

Každá banka požaduje, aby nemovitost, na kterou bude zřízeno zástavní právo ve prospěch banky, byla pojištěna a pojistné plnění bylo vinkulováno ve prospěch banky. S tím jsou samozřejmě spojeny další náklady ve formě pojistného každý měsíc. Některé banky nabízejí snížení úrokové sazby úvěru, pokud pojištění bude provedeno přes ně. Nemusí to však vždy znamenat výhodu a tak je dobré vždy prozkoumat nabídky více pojišťoven a vybrat tu nejvýhodnější alternativu. Více o pojištění se dozvíte v článku Hypoteční úvěr a pojištění.

Výše uvedené poplatky jsou standardní poplatky a je třeba s nimi kalkulovat. Mezi méně obvyklé poplatky lze zařadit například poplatek za předčasné splacení úvěru, případně poplatek za provedení mimořádné splátky.