Scientologie v Austrálii

Pokročilá Scientologická organizace Austrálie, Nový Zéland a Oceánie
Pokročilá Scientologická organizace Austrálie, Nový Zéland a Oceánie

Klíčovým rozhodnutím o definici náboženství ve společenství národů, které je jako takové uznáno v Austrálii i na Novém Zélandu, je rozhodnutí australského nejvyššího soudu týkající se scientologického náboženství ve věci Church of the New Faith v. Commissioner of Payroll Tax (1983) 1 VR 97. Vrchní soud rozhodl, že Scientologická církev „snadno splnila břemeno prokázání, že je náboženská. Závěr, že jde o náboženskou instituci, která má nárok na osvobození od daně, je drtivý. “ K dosažení tohoto závěru formuloval Vrchní soud následující definici: „Víra v nadpřirozenou bytost, věc nebo princip; a přijímání a dodržování kánonů chování za účelem uskutečnění této víry. “*

Dnes je toto rozhodnutí vrchního soudu standardem, který tvoří základ pro určení toho, co je náboženství pro účely australského charitativního práva. Oficiální vyšetřování australské vlády ohledně definice charitativních organizací a souvisejících organizací zveřejněné v roce 2001, osmnáct let po rozhodnutí nejvyššího australského soudního orgánu, uvádí tento případ jako „nejvýznamnější australský orgán v otázce toho, co představuje náboženství… Vrchní soud shledal scientologii jako náboženství. V otázce současného přístupu k významu náboženství poskytuje případ Scientologie nejlepší objasnění… “