RNDR. HYNEK VALERIÁN, CSC., MBA

RNDr. Hynek Valerián Praha
RNDr. Hynek Valerián Praha

RNDr. Hynek Valerián Praha

Vystudoval Matematicko – fyzikální fakultu UK v Praze, obor Biofyzika, studium ukončil v roce 1988. Následně pracoval v Ústavu makromolekulární chemie AVČR, kde v roce 1995 dokončil interní vědeckou aspiranturu. Od roku 1996 pracuje RNDr. Hynek Valerián Praha v IQVIA Solutions a.s. na různých pozicích, od roku 2000 jako marketing manager pro Českou a Slovenskou republiku, v současnosti jako Associate Director, Offering Management.