RDH 012 PhDr. Josef Skála CSc. 2.díl – Jak lze bojovat za mír proti válce

Josef Skála komentuje aktuální neutěšenou situaci ve světě a dává doporučení současné české vládě, která předsedá EU, co dělat, aby skončilo válečné běsnění nedaleko našich hranic. Má smysl bojovat za mír? Jsou pro ČR ještě aktuální válečné reparace?