Mongolsko se stává první asijskou zemí, která se připojila k lesnímu partnerství EU

Mongolský prezident U. Khurelsukh se během účasti na COP27 v Sharm el-Sheikhu setkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen a podepsal Memorandum o porozumění pro Forest Partnership
Mongolský prezident U. Khurelsukh se během účasti na COP27 v Sharm el-Sheikhu setkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen a podepsal Memorandum o porozumění pro Forest Partnership

Mongolský prezident U. Khurelsukh se během účasti na COP27 v Sharm el-Sheikhu setkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen a podepsal Memorandum o porozumění pro Forest Partnership. Mongolsko se stalo první asijskou zemí, která vstoupila do EU Forest Partnership.

Memorandum o porozumění je zaměřeno na podporu hlavních kroků udržitelného hospodaření v lesích, jako je znovuzalesňování, správné využívání a ochrana a vytváření ekonomických sektorů a zdrojů příjmů založených na lesích.

Strany se dohodly na spolupráci při rozšiřování pracovních příležitostí v lesnictví, výrobě produktů s přidanou hodnotou, přilákání zahraničních investic, rozšíření pásem ochrany lesů, snížení dezertifikace a degradace lesů, ochraně biologické rozmanitosti a druhů a rozvoji intenzivního chovu zvířat.

V rámci Memoranda o porozumění dojde k reformě systému podpory pro dlouhodobě udržitelné využívání lesních zdrojů při adaptaci a zmírňování změny klimatu a bude podporována dobrá správa věcí veřejných a udržitelné hospodaření.